Den narození 10

04.05.2016 22:28

10 - DESÍTKA...v rýmu jistém...
Desítka je ze dvou částic složenou a v kráse věků bytí, je i stařenou. 
Na nulu se vracej zpět, obracíš se do dimenze, kde vědění ti bude kvést. 
Jednička a nula jsou, hmotní lidem cestu šťastnou, ale i krutě zlou. 
Ukazuje lidstvu směr, kdo neslyší varování, dohoní ho časem bědování. 
S nulou pracuj opatrně, je čarovná a oblouzní i malé dítě. 
Energie elipsy je silový děj, který mnohým lidem v hlavě je věštící. 
Je to duch který v tobě rodí i básně, je to démon, který drží vášně. 
Desítkou jde k Zemi zvěst, že jednou lidstvo bude šťastně kvést. 
Deset prstů v dlaních máš, deset smyslů v nich je skrytých, zatím 
jen 5 jich znáš. 
Vrať se myslí, až k porodu, vrať se cifrou šňůry k nule, dojdeš ke zrodu. 
V oválu se lidstvo raduje, ale dnes vyjdi z něj, ovál s tebou v nejistotě 
rotuje. Tvar tvé aury je jablíčko, které má pevnou stopku a je to vyzrálé srdíčko. Kdo stále stojíš v oválu, máš okřídleného anděla a bez názvu. 
Kdo v jablku dnes stojíš si, jsi z větvení Adama a Evy a své tělo čistíš si. 
Jen na nulu se vrať a nulu do hvězdice trojcípé dnes, i se svým jablkem 
vsaď. Hraj si s čísly, jedna, až devět a číslo deset cti, je v ní bytost 
jménem vševěd. Desítka, ta slávu sklidí, přijde jednou její čas, už dnes 
se posměváčci stydí. 
S DESÍTKOU SE VYLOUPNEŠ A KOHO TVRDÁ SLUPKA SVÍRÁ, 
TEN OBYČEJNĚ VYBOUCHNE. 
DESET, DVACET, TŘICET, ČTYŘICET, PADESÁT, JSOU ČÍSLA 
NULOU DRŽENA. JSOU KLOUBEM VE TVÉM TĚLE, JSOU KOSTROU, 
KTERÁ TĚ I NĚKDY ZEBE. 
ČÍSLA KULATÁ JSOU RYCHLOSTÍ VESMÍRNOU, CIFRA S NULOU, 
JSOU BYSTROSTÍ I NEVLÍDNOU... 
DESÍTKA JE ZAČÁTEK, PROTO SI OBLEČ DUHOVÝ KABÁTEK... 
PO BOŽÍCH SCHODECH TĚ POVEDE A V PATRECH TĚ NULA 
ZASTAVÍ A TY POZNÁŠ, ŽE KLOUB TVŮJ HODNĚ DOVEDE... 
skrze –AKS-***face"mimosmyslové vnímání"...